(Nederlands )


Dit is het Nederlandstalige gedeelte van het The Directory. Nederlands.

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. (wikipedia)